Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Güzelyurt Askerlik Şubesi

İlAksaray
İlçeMerkez
Şube AdıGüzelyurt Askerlik Şubesi
Telefon(0382) 213 11 40
Fax(0382) 214 25 85
AdresKılıçaslan Mah. Selçuklu Cad. No:135 AKSARAY

Aksaray Merkezde bulunan Güzelyurt askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Güzelyurt Hakkında

Güzelyurt (Gelveri) İlçesi, Aksaray İli’ne bağlı, şirin ve turistik bir ilçe olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. İlçenin en eski adı, Roma ve Bizans dönemlerinde “Karballa” olarak bilinmekteydi. Selçuklular döneminde “Gelveri” olarak adlandırılan ilçe, 1965 yılında Güzelyurt adını alarak, 1989 yılında Aksaray’ın il olmasıyla birlikte ilçe statüsü kazanmıştır. Güzelyurt, Aksaray’a 35 km, Niğde’ye 80 km ve Nevşehir’e 70 km mesafededir.

Reklam

Güzelyurt (Gelveri)’teki yaşamın ilk belirgin izleri Hristiyanlıkla birlikte ortaya çıkmıştır. Ancak bölgede bulunan obsidiyen ve çanak çömlek parçaları, Paleolitik Çağ’da yaşamın var olduğunu göstererek tarihi M.Ö. 10000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Güzelyurt, Eti, Hitit, Pers, Kapadokya Krallığı, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış önemli bir Neolitik (M.Ö. 6500-5000) yerleşim merkezi olarak kurulmuştur.

Hititlerin çok tanrılı dinlerinden sonra, İpsistaryo Dini adını verdikleri ateşe tapma ve Tanrı inanışını birleştiren bir dini sistem ortaya çıkmıştır. Bu dini sistem, bölgede M.Ö. 17. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine katılmasına rağmen, rahiplerin yönetimi M.S. 2. yüzyıla kadar devam etmiştir.

Hristiyanlık, bölgede St. Paul tarafından getirildiğinde ilk başlarda büyük tepki görmüş, ancak zaman içinde yayılmıştır. Güzelyurt ve çevresi, Ihlara Vadisi, Peristrema Vadisi, Soğanlı gibi yerlerde Hristiyanların, özellikle de İmparatorluk tarafından resmi din olarak kabul edilinceye kadar saklanmış oldukları bölgelerden biri olmuştur. Bu süreçte Hristiyanlık, Pagan Dini ve Pers kökenli geleneklerle etkileşime girerek yeni bir anlayışa dönüşmüştür.

Müslüman Arapların Roma’ya karşı yaptığı akınlar sırasında VIII. ve IX. yüzyıllarda Melendiz Ovası’na inen bu bölge, Arap yol haritalarında “Güzelyurt” olarak geçmektedir.

Roma’nın din baskısının etkisiyle başlayan İkonoklast Akımı, bölgede Aziz Gregorios’un önderliğindeki Hristiyanlar sayesinde etkilenmemiş, Hristiyan din adamları için bir sığınak olmuştur.

XII. yüzyılda Selçuklular, Rum göçlerini engellemek ve tarım bilgisine sahip olan Rumları bölgede tutmak adına imtiyazlar tanımış, böylece Hristiyan ve Müslüman halk bir arada yaşamaya başlamıştır.

Güzelyurt’un gelişiminde önemli bir figür olan Aziz Gregorios Teologos (4. yüzyıl), Hristiyanlığın Anadolu’da yayılmasını sağlamış ve manastır yaşantısının temelini atmıştır. İlçede ve Manastır Vadisi’nde Bizans ve Osmanlı döneminden kalan elliye yakın kaya kilisesi bulunmaktadır. Ayrıca, bölgedeki yarı kayadan oyulmuş evler, Kapadokya mimarisinin güzel örneklerini oluşturmaktadır.

Güzelyurt İlçesi’nin ilk yerleşimi, Aşağı Mahalle’deki Aya Gregorios Theologos Kilisesi çevresindeki kaya mekanlarda gerçekleşmiştir. Sonraları tonoz örtü sistemli yapılar eklenerek önü yapı, arkası kaya oyma olan konutlar kullanılmaya başlanmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda ise Yukarı Mahalle’de kaya oymalarına sahip konutlar inşa edilmiştir.

Bölgedeki manastır vadisinde, çizgi boyamalarla süslenmiş kaya konutlara rastlamak mümkündür. Bu kaya oymalarda, ön cephe yaratılarak kabartma süslemelere yer verilmiş ve anıtsal bir etki elde edilmiştir. Güzelyurt’taki kaya mekanları ve kiliselerin çoğunluğunun, ikona yasağının kalkmasından sonra veya Selçuklular döneminde inşa edildiği düşünülmektedir.

Mübadele ile Yunanistan’a giden Rumlar, Kaval yakınlarında “Nea Kalvari” adında yeni bir köy kurmuşlar ve Güzelyurt’taki kilisenin benzerini inşa ederek buradan getirdikleri kutsal eşyaların sergilendiği bir müze oluşturmuşlardır. 1924 yılına kadar Rum ve Türk nüfusun bir arada yaşadığı ilçede, mübadeleyle Rumlar Kastorya ve Kozan köylerinden gelen Türklerle yer değiştirmiştir. Güzelyurt’tan göç eden vatandaşlar Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Nea Kalvari’ye yerleştirilmiştir.

Bugün, göç edenler ve hâlâ hayatta olanlar ile onların ç

ocukları ve torunları, Güzelyurt’u ziyaret etmekte ve burada bir bayram havasıyla karşılanmaktadır.

Güzelyurt’un tarihinde önemli bir rol oynayan Aziz Gregorios Teologos’un liderliğindeki Hristiyan topluluğu, bölgeye özgü bir dini sistem geliştirmiştir. İlçe ve Manastır Vadisi’nde bulunan birçok kaya kilisesi, Bizans ve Osmanlı dönemine ait izler taşımaktadır. Güzelyurt, tarih boyunca Eti, Hitit, Pers, Kapadokya Krallığı, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaparak zengin bir kültürel birikime sahiptir.

Güzelyurt’un tarihindeki önemli bir dönem, Müslüman Arapların Roma’ya karşı gerçekleştirdiği akınlardır. VIII. ve IX. yüzyıllarda Arapların Melendiz Ovası’na inmesi, Güzelyurt’un tarih sahnesinde yer almasına sebep olmuştur. Arap yol haritalarında adı “Qualuari” olarak geçen Güzelyurt, Melendiz Ovası’nda bir istasyon olarak kayıtlara geçmiştir.

Roma’nın din baskısının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan İkonoklast Akımı, Güzelyurt’u etkilememiş ve bölge, Hristiyan din adamlarının sığınağı olmuştur. Aziz Gregorios’un öncülüğünde geliştirilen dinî sistem, bölgenin bu akımdan etkilenmeden kurtulmasını sağlamıştır.

Selçuklular’ın hakimiyeti altında XII. yüzyılda, toprağı işlemeyi bilen Rumların bölgede kalmasını sağlamak adına imtiyazlar tanındı. Bu sayede Hristiyan ve Müslüman topluluklar bir arada yaşamaya başladılar. Belisırma’daki St. Georges (Kırk Damaltı) Kilisesi, bu dönemin bir örneğidir.

Güzelyurt, manastır yaşantısının temelini atan Aziz Gregorios Teologos’un etkisi altında gelişmiş ve ilerlemiştir. İlçede ve Manastır Vadisi’nde Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan kayalara oyulmuş kiliseler, bu zengin kültürel mirası yansıtmaktadır. Güzelyurt’un mimarisi, Kapadokya’nın genel özelliklerini taşıyan yarı kayadan oyulmuş evlerle doludur.

1924’e kadar Rum ve Türk nüfusun bir arada yaşadığı ilçe, mübadeleyle Rumların ayrılmasıyla farklı bir döneme girmiştir. Göç eden vatandaşlar, Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Nea Kalvari’ye yerleştirilmiş ve Güzelyurt ile bağları kopmuştur. Ancak günümüzde, göç edenler ve aileleri, köklerine duydukları bağlılıkla Güzelyurt’u ziyaret ederek, tarihi ve kültürel bağlarını canlı tutmaktadır.

Başa dön tuşu