Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Ortaköy Askerlik Şubesi

İlAksaray
İlçeOrtaköy
Şube AdıOrtaköy Askerlik Şubesi
Telefon(0382) 351 30 72
Fax(0382) 351 50 24
AdresKızılay Mah. İhsan Özmen Bul. No:207 Ortaköy/AKSARAY

Aksaray Ortaköy’de bulunan Ortaköy askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Ortaköy Hakkında

Ortaköy ve çevresi, tarih öncesi ve sonrası devirlere dair detaylı bir arkeolojik araştırmaya henüz tabi tutulmamıştır. Maalesef, mevcut belgeler de şuursuz ve cahil define arayıcıları tarafından tahrip edilmiştir. Ancak, Aksaray ve çevre illerde gerçekleştirilen kazılarda, Acemhöyük, Alişar, Boğazköy gibi bölgelerin İlk Tunç Çağı’na uzanan tarihini ortaya koyan belgeler elde edilmiştir. Ortaköy çevresindeki Kalehöyük, Koçhasan Höyüğü ve Muratlı höyük gibi yerleşim merkezlerinde yapılacak arkeolojik kazılar, Hitit dönemine ait yeni belgeler sunabilir.

Reklam

Hititlerden sonraki dönemde (M.Ö. VII. yy.), bölge Friglerin hakimiyeti altına girmiştir. Frig kültüründe yaygın olan “ölü gömme” usulleri ve oyulmuş “Kaya Mezarları” bölgenin jeolojik yapısına uygun olmadığından bu bölgelerde pek rastlanmamaktadır. Ancak Frig soylularının gömüldüğü Tümülüslere sıkça rastlanmaktadır. M.Ö. V. yy.’da Pers istilasıyla yöre Pers yönetimine geçmiş, ardından Büyük İskender’in Asya seferi sırasında Makedonyalılar bölgeyi ele geçirmiştir.

M.Ö. 323’te Büyük İskender’in ölümü üzerine, Pers soyundan Ararat tarafından kurulan Kapadokya Krallığı bölgeye hakim olmuştur. Kapadokya Krallığı M.Ö. 17. yy.’da Roma İmparatorluğu’na katılmıştır. Aksaray, Kapadokya Kralı Arkhelais tarafından kurulmuş ve bu dönemde şehir Archelais adını almıştır. Bu döneme ait küçük yerleşim merkezlerinde, tarım faaliyetleri ve kaçak kazılarda madeni paralar, tanrıça heykelleri gibi buluntular sıkça görülmektedir. Hristiyanlığın ilk yıllarında Kapadokya bölgesinde bu din hızla yayılmış, ancak yönetim tarafından yasaklanmıştır. Özellikle İmparator Diocletianus döneminde bu yasak daha da sertleşmiş, Hristiyan halk yeraltı şehirleri kurarak bu zulümden kaçmıştır.

Roma İmparatorluğunun 395’te ikiye bölünmesiyle Bizans hakimiyeti Kapadokya bölgesinde başlamıştır. Ortaköy ve çevresinde, Bizans dönemine ait madeni paralar, pişirilmiş toprak kaplar, içme suyu şebekeleri, harçlı mesken kalıntıları ve mezarlar gibi izler bulunmaktadır. 7. yy.’dan itibaren Ortaköy ve çevresi, Sasani ve Arap istilalarına maruz kalmıştır. Bu istilalara karşı koymak adına stratejik noktalarda yeni kaleler inşa edilmiştir.

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu’ya giren Büyük Selçuklu devleti komutanlarından Melik Ahmet Danişmend Gazi, Aksaray ve çevresini fethederek buraları Türk yurdu haline getirmiştir. II. Kılıçarslan döneminde, Aksaray üzerine kurulan Ortaköy, Selçuklu Eratna oğulları, Kadı Burhaneddin ve Karamanoğulları arasında el değiştirmiştir.

1470’te İhsak Paşa’nın Şereflikoçhisar ve Aksaray çevresini Osmanlı hakimiyetine almasıyla birlikte, Ortaköy ve çevresi de Osmanlı yönetimine geçmiştir. 1477’de Aksaray ve çevresinin nüfusu yazılmış, tahrir defterleri tutulmuş ve bu dönemde Aksaray, Karaman Eyaleti’ne bağlı bir sancak merkezi olmuştur. Bu tarihten itibaren Ortaköy ve çevresi Osmanlı yönetiminde kalmış, Kurtuluş Savaşı sırasında da vatanın kurtuluşu için fedakarlıkta bulunmuştur.

Başa dön tuşu