Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Yüreğir Askerlik Şubesi

İlAdana
İlçeYüreğir
Şube AdıYüreğir Askerlik Şubesi
Telefon(0322) 344 41 41
Fax(0322) 344 40 50
AdresEğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA

Adana Yüreğir’de bulunan Yüreğir askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Yüreğir Hakkında

Yüreğir, Toroslar’ın eteklerine konumlanmış olan Çukurova Üniversitesi’nin güneyinden başlayarak, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile çevrili bir yerleşim bölgesidir.

Reklam

Tarih boyunca önemli ticaret yollarının, örneğin ‘İpek Yolu’nun kavşak noktası olan Yüreğir, günümüzde de bölgesel bir kavşak noktası olarak varlığını sürdürmektedir. İlçenin kuzeyinde Sarıçam, kuzeybatısında Çukurova, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde ise Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır.

Yüreğir, kuzeyde dağlık, güneyde ise ovalık olmak üzere iki farklı topografik yapıya sahiptir. İlçenin merkezi ovada kurulmuştur. Yüreğir’in iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıman ve yağışlıdır; tipik Akdeniz iklimi özelliklerini taşır.

İlçenin bulunduğu zemin, alüvyon kökenlidir ve kum, çakıl, silt ve kil içerir. Bu yerleşim alanında, yer yer konglomera oluşumları bulunmakta ve aynı zamanda eski Seyhan Nehri’nin sürekli yatak değiştirdiği bir bölgedir. Yeraltı su seviyesi burada oldukça yüksektir ve bu durum, Adana’nın önceden içme ve kullanma suyu sağlayan kuyularının devre dışı kalmasına neden olmuştur.

1998 yılında Adana-Ceyhan depremiyle sarsılan Yüreğir, ikinci derecede deprem kuşağında yer almaktadır. Bölge, Karataş-Yumurtalık fay bölgesi ile Misis-Andırın fay bölgeleri gibi aktif tektonik kuşakların içindedir. Jeolojik yapısı, kireç taşları, konglomera, marn ve benzer materyallerden oluşan yüksek arazileri birinci grup araziye dahil ederken, ikinci grup ise kireç taşı oluşumları ile alüvyonları kapsar. Yüreğir ovaları, Adana’nın düz ve hafif eğimli arazilerindendir.

Türkiye’nin en geniş delta ovası

Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasından oluşan Yüreğir Ovası, Türkiye’nin en geniş delta ovası unvanını taşıyan, 125 bin hektarlık geniş bir alana sahiptir. Yüreğir Ovası, genellikle kumul setlerle sahilden ayrılmış olup, genel eğimi %5’in altındadır ve en yüksek noktası 50 m yüksekliğindedir. Denizle buluştuğu noktada kumlu ve bataklık bir görünüm sergileyen ovadan, eğimli sahalara doğru ilerledikçe alüvyon birikintileri oluşmaktadır. Yüreğir Ovası’nın genel olarak ikinci ve üçüncü sınıf topraklardan oluştuğu gözlemlenmektedir. Eğimli alanlara geçildiğinde ise toprak rengi değişerek kırmızı Akdeniz toprağına dönüşmektedir.

İklimi

Yüreğir – Adana bölgesi, tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Bu iklim, yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılıman ve yağışlı bir hava rejimini beraberinde getirir. Bölgedeki yağışlar genellikle yamaç yağışları ve değişen hava kütlelerinin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Ortalama yağış miktarı 625 mm olup, yılın ortalama 74 günü yağışlı geçmektedir. Bu yağışlar, %51 oranında kış aylarında, %26 oranında ilkbaharda, %18 oranında sonbaharda ve %5 oranında yaz aylarında düşer.

Yaz aylarında, özellikle Çukurova’da alçak basınç merkezi oluşur ve denizden ve Toroslar’dan gelen hava akımlarıyla etkileşime girer. Bu durum, dinamik nedenlerle yüksek basınç merkezlerinin oluşmasına neden olur. Denizden gelen nemli hava ile sulama nedeniyle nemin artması, yaz aylarında sıcak ve nemli bir atmosferin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Ortalama nisbi nem %66’dır, ancak yaz aylarında bu oran genellikle %90’ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık ise 18.7°C’dir.

En soğuk ay Ocak, en sıcak ay ise Ağustos’tur. Ocak ayında ortalama sıcaklık 9°C iken, Ağustos ayında bu değer 28°C’ye yükselir. Ova sıcak olmasına rağmen, ilin farklı yükseklik ve yüzey özelliklerine göre iklim şartları önemli ölçüde değişir. Dağlık bölgelerde yağışlar daha fazla olup, ovada nadiren görülen kar yağışı genellikle dağlarda daha erken başlar ve bazen aylarca kalabilir. Adana’da yılın 195.6 günü yaz günü olarak geçer, bu günlerin 134.4’ü tropik gün olarak kaydedilir.

Bitki örtüsü

Adana çevresindeki bitki örtüsü, tipik Akdeniz ikliminin belirgin özelliklerini yansıtmaktadır. 700-800 metreye kadar olan yüksekliklerde, genellikle bodur ağaçlardan oluşan makiler gözlemlenir. Ancak, özellikle yerleşim ve tarım alanlarının bulunduğu alçak düzlüklerde, insan müdahalesi nedeniyle doğal bitki örtüsü büyük ölçüde tahrip edilmiş ve birçok yerde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Seyhan Barajı çevresinde ise murt, zakkum, meşe, karaçalı, keçiboğan gibi türler gözlemlenmektedir.

Yüreğir adı nereden geliyor?

Yüreğir ismi, M.S. 1250-1352 yılları arasında ovaya yerleşen ve adını buradan alan Oğuz Türkleri’nin Üç Oklar Boyu’na mensup Yüreğir Aşireti’nden gelmektedir. Yüreğir / Üregir terimi, daima iyi işler gerçekleştiren ve düzen kuran, aynı zamanda bir kurucu anlamını taşımaktadır. Binlerce yıl boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Yüreğir, 05.06.1986 tarihinde ve 3306 sayılı kanunla resmi olarak bir ilçe statüsü kazanmıştır.

Tarihi yerleri ve eserleri

Yüreğir, tarihsel açıdan önemli bir yerleşim merkezi olarak öne çıkar, özellikle ilk ve orta çağlarda büyük bir öneme sahiptir. İlçenin bugünkü Yakapınar mahallesinde, Misis Antik Kenti’nin zengin tarihine dair pek çok kalıntı ve yapı bulunmaktadır. Misis Antik Kenti, Ceyhan Nehri kıyısında tarihi İpek Yolu üzerine kurulmuş olup, Adana’dan sonra gelen ikinci bir geçiş noktasıdır. Misis’in tarihi, antik kentin üzerinde bulunan ve Neolitik Çağ’a tarihlenen höyük ile başlar.

Truva kahramanlarından Mopsos’un Misis’i kurduğuna inanılmaktadır. Misis, Hitit, Asur, Makedonya ve Seleukos egemenlikleri altına girmiş, Roma ve Bizans dönemlerinde ise önemli bir ticaret ve yaşam merkezi olmuştur. M.S. 8. yy’den itibaren Abbasiler döneminde yeniden inşa edilmiştir. 1517 yılından sonra Osmanlı Devleti’nin egemenliğine geçen Misis’te günümüze ulaşan eserler arasında, M.S. 4. yy.’e ait bir bazilikanın mozaik taban döşemeleri, dokuz gözlü taş köprü, Akropal’deki surlar, su kemerleri, hamam kalıntıları ve Selçuklu-Osmanlı dönemlerinden kalan Havraniye Kervansarayı ile tek kubbeli mescit yer almaktadır.

Yüreğir nüfusu

2022 yılı verilerine göre, Yüreğir ilçesinin nüfusu 404.726 kişidir. Bu nüfusun 204.028’i erkek, 200.698’i ise kadındır. Cinsiyet dağılımına baktığımızda, nüfusun %50,41’i erkek, %49,59’u ise kadınlardan oluşmaktadır.

Başa dön tuşu