Reklam
Askerlik Şubeleri

Adana İlinde Bulunan Askerlik Şubeleri

Adana'da bulunan askerlik şubelerine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Adana askerlik şubesi ve Adana ilçeleri yada semtlerine ait askerlik şubeleri telefon numaraları, adresleri ve e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri yer almaktadır.

Reklam
Adana Askerlik Şubesi
Adres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 39 39
Faks: (0322) 344 40 42
Aladağ Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 41 41
Faks: (0322) 344 40 50
Ceyhan Askerlik ŞubesiAdres: Burhaniye Mah. Nihat Adsız Cad. Ceyhan / ADANA
Tel: (0322) 613 10 80
Faks: (0322) 612 63 81
Çukurova Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 45 77
Faks: (0322) 344 45 74
Feke Askerlik ŞubesiAdres: Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No: 42 Kozan / ADANA
Tel: (0322) 515 83 23
Faks: (0322) 515 83 24
İmamoğlu Askerlik ŞubesiAdres: Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No: 42 Kozan / ADANA
Tel: (0322) 515 83 23
Faks: (0322) 515 83 24
Karaisalı Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 40 40
Faks: (0322) 344 40 58
Karataş Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 41 41
Faks: (0322) 344 40 50
Kozan Askerlik ŞubesiAdres: Hacı uşağı Mah. Jandarma Sok. No: 42 Kozan / ADANA
Tel: (0322) 515 83 23
Faks: (0322) 515 83 24
Pozantı Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 41 41
Faks: (0322) 344 40 50
Saimbeyli Askerlik ŞubesiAdres: İslam Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı K: 3 Saimbeyli / ADANA
Tel: (0322) 761 20 04
Faks: (0322) 761 26 57
Sarıçam Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 26 57
Faks: (0322) 344 28 82
Seyhan Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 40 40
Faks: (0322) 344 40 58
Tufanbeyli Askerlik ŞubesiAdres: İslam Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı K:3 Saimbeyli / ADANA
Tel: (0322) 761 20 04
Faks: (0322) 761 26 57
Yumurtalık Askerlik ŞubesiAdres: Burhaniye Mah. Nihat Adsız Cad. Ceyhan / ADANA
Tel: (0322) 613 10 80
Faks: (0322) 612 63 81
Yüreğir Askerlik ŞubesiAdres: Eğe Bağatur Bul. Kışla Mah. Yüreğir / ADANA
Tel: (0322) 344 41 41
Faks: (0322) 344 40 50

Bu içerikte yer alan detaylı bilgiler sayesinde Adana ilinde hizmet veren askerlik şubeleri hakkında telefon numarası, adres ve harita bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Reklam

Adana Tarihçesi

Adana İli’nin tarihi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Adana’nın, Seyhan Nehri kıyısında bir konak yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir.

Adana’ya ait en eski yazılı kayıtlara, Anadolu’nun en eski medeniyetlerinden birine ait olan Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kitabelerde Adana ve çevresi “Uru Adania” (Adana Beldesi) olarak geçmektedir. Ayrıca, o dönemde bu bölgede yaşayan kavimlere “Danuna” adı verildiği bilgilerde yer almaktadır.

Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs’ün iki oğlu Adanus ve Sarus, savaşarak bu bölgeye gelmiş ve Adanus adını verdikleri şehri kurmuşlardır. Bu şehir Seyhan Nehri ile özdeşleşerek Sarus adını almıştır. Hitit etkisi altında olan Fenikeliler ise, bu verimli topraklara “Adonis” adını verdikleri tarım ve bitki tanrısının isminden esinlenerek “Adana” ismini kullanmışlardır.

M.S. 7. yüzyıldan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişiyle, Arap tarihçileri Adana isminin kökenini Eski Ahit’te adı geçen Yasef’in torunu olan “Ezene”den geldiği teorisini ortaya atmışlardır.

Türkler, Toros Dağları’nı aşarak güneye indiklerinde bölgeye “Çukurova” adını vermiştir. Tarihteki adı ise “Kilikya” olarak bilinir, bu ad da bölgedeki kireç yataklarından kaynaklanmaktadır.

Adana’nın ismi, tarihsel süreç içerisinde birçok farklı açıklamaya tabi tutulmuş, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin etkisi altında değişiklik göstermiştir. Bu nedenle isim karışıklıklarını engellemek amacıyla 1878 yılında Osmanlı Dönemi’nde bir fermanla resmi olarak “Adana” olarak kabul edilmiştir.

Adana’nın tarihindeki en eski dönemlere ait bilgilere sınırlı olarak ulaşılmasına rağmen, arkeolojik kazılar sonucunda bu bölgede on farklı medeniyetin varlığı ve on sekiz siyasi kuruluşun hüküm sürdüğü belgelenmiştir. Bölgenin coğrafi konumu ve doğal zenginlikleri, tarihsel olarak pek çok farklı medeniyetin bu topraklarda yerleşmesine ve hüküm sürmesine neden olmuştur.

Coğrafi Konumu

Adana, Türkiye’nin güneyinde konumlanmış bir il olup, doğuda Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep; batıda İçel; kuzeybatıda Niğde; güneydoğuda Hatay gibi illerle komşudur. Aynı zamanda güney sınırları Akdeniz’e uzanır, bu nedenle Adana ilinin büyük bir bölümü Akdeniz Bölgesi’nin içinde yer alır. Adana’nın coğrafi bölgesi Çukurova olarak adlandırılır ve bu bölge, Adana Ovası, Çukurova ve Yukarıova veya Anavarza olarak iki ana kısma ayrılır. Şehir merkezi ise Seyhan Nehri’nin iki yakasında yer alır ve 350-380 kuzey enlemi ile 340-360 doğu boylamı arasında konumlanmıştır.

Adana’nın İklimi Nasıldır?

Adana, Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunur. Bu iklim, sıcak ve kuru yazlar ile ılıman ve yağışlı kışlarla karakterizedir. Bölgedeki yağışlar genellikle yamaç yağışlarına ve farklı hava kütlelerinin karşılaşmasına bağlı olarak meydana gelir. Ortalama yıllık yağış miktarı 625 mm civarındadır ve yılın ortalama 74 günü yağışlıdır. Bu yağışların %51’i kış aylarında, %26’sı ilkbaharda, %18’i sonbaharda ve %5’i yaz aylarında düşer.

Yaz aylarında hava genellikle nemli olmasına rağmen, bazı yıllarda hiç yağış görülmeyebilir. Yazın Adana’nın iklimini etkileyen önemli faktörlerden biri alçak basınç merkezidir. Denizden ve Toros Dağları’ndan gelen hava akımları, ova üzerinde bir yüksek basınç merkezi oluşturur. Bu durum, denizden gelen nemli hava ile sulama nedeniyle artan nemin etkisiyle yaz aylarında yüksek nem seviyelerine neden olur.

Ortalama nisbi nem oranı genellikle %66’dır, ancak yaz aylarında bu oran %90’ın üzerine çıkabilir. Adana’da 37 yıllık ortalama sıcaklık 18.7°C’dir. En soğuk ay Ocak iken en sıcak ay Ağustos’tur. Ocak ayının ortalama sıcaklığı yaklaşık 9°C iken Ağustos ayının ortalama sıcaklığı 28°C civarındadır. Bölgedeki yükseklik ve topografik farklılıklar iklim koşullarını etkiler ve yağış miktarında farklılıklara neden olur. Dağlık bölgelerde yağışlar daha fazladır ve kar görülme olasılığı yüksektir. Adana’da toplam yaz günü sayısı 195.6 gün olup, bu günlerin 134.4’ü tropik gün olarak kabul edilir.

Başa dön tuşu