Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Çukurca Askerlik Şubesi

İlHakkari
İlçeÇukurca
Şube AdıHakkari Askerlik Şubesi
Telefon(0438) 211 60 11
Fax(0438) 211 30 12
AdresBulak Mah. İstiklal Cad. No: 17 Valilik Konağı Hakkari

Hakkari Merkez’de bulunan Çukurca askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Çukurca Hakkında

Çukurca, tarihi Urartu uygarlığına kadar uzanan köklere sahip eski bir yerleşim bölgesidir. Tarihsel olarak, bu küçük bölge Abbasiler döneminde “mir” olarak adlandırılan dini, siyasi ve askeri liderler tarafından yönetilmiştir. Daha sonra Selçuklu İmadiye Beyliği’ne bağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Hakkari beyliğine tabi tutulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında Çukurca, Ruslar ve Nasturiler tarafından tahrip edilmiştir. Musul meselesiyle stratejik bir öneme kavuşan Çukurca, 1926 yılında Ankara Antlaşması ile Türkiye sınırları içine dahil edilmiştir. İlçe statüsü ise 1953 yılında 6068 sayılı kanunla verilmiştir.

Reklam

Çukurca’nın nüfusu, TUIK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplamda 15.294 kişidir. Bu nüfusun 8.247 kişisi ilçe merkezinde, 7.047 kişisi ise köylerde yaşamaktadır.

İlçenin yüzölçümü 1009 km²’dir ve doğuda Yüksekova, batıda Şırnak, kuzeyde Hakkari Merkez ilçe ve güneyde Irak sınırı ile çevrilidir. Çukurca, 1285 metre rakıma sahip olup, dağlarla çevrili bir yerleşim merkezine sahiptir.

Çukurca’da sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler bulunmamaktadır. Köylerin boşaltılmasından dolayı hayvancılık sektörü olumsuz etkilenmiştir. İlçe ekonomisinin temelini kamu memurluğu, koruculuk ve küçük ölçekli esnaflık oluşturur. Tarım, aile tüketimi amaçlı olarak sınırlı bir şekilde yapılmaktadır, çünkü tarım için uygun arazi miktarı oldukça kısıtlıdır. Pirinç yetiştiriciliği bölgede yaygın olan tarımsal bir faaliyettir.

Tarihi ve kültürel olarak Çukurca, Emir Şaban Medresesi gibi 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Çukurca Kalesi’nde çok katlı kesme taştan yapılmış tarihi evler bulunmaktadır. İlçede Bey Mahallesinde yer alan akıt denilen taştan kesilmiş su arkı da önemli bir tarihi eserdir. Bunun yanı sıra, 5-6 metre derinliğinde ve 3-4 metre genişliğinde dört su sarnıcı da içermektedir.

Coğrafi Konumu ve Nüfusu

Çukurca, İran sınırına yakın bir coğrafyada bulunan ve yaklaşık 480 km² yüzölçümüne sahip olan bir ilçedir. Bu ilçe, Yüksekova‘ya doğuda, Şırnak‘a batıda, Hakkari Merkez İlçe’ye ise kuzeyde komşudur. Ayrıca güney sınırı, Irak devleti ile paylaşılmaktadır. Coğrafi açıdan bakıldığında, Zap Nehri’nin araziyi erozyona uğratması nedeniyle Çukurca, oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 1285 metre olarak ölçülmüştür. Hakkari il merkezine olan uzaklığı ise yaklaşık 75 kilometredir.

Çukurca’nın nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplamda 15.294 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun 8.247 kişisi ilçe merkezinde ikamet etmekte, 7.047 kişi ise köylerde yaşamını sürdürmektedir.

Çukurca Tarihi

Çukurca ilçesinin yerleşim tarihi ve hangi toplulukların bu bölgede yaşadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu ilçe, Urartu Uygarlığı’nın erken yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Abbasiler, bu küçük yerleşim yerini “Mir” olarak adlandırılan dini, siyasi ve askeri bir şeflikle yönetmişlerdir.

Selçuklular döneminde ise Çukurca, İmadiye Beyliği’ne bağlı hale gelmiştir. Selçuklulardan sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hakkari Beyliği’ne tabi olmuştur. 1880 yılında “Şarki-çal” adıyla bir kaza teşkilatı kurulmuş ve Van Sancağı’na bağlanmıştır. Ancak 1890 yılında tekrar nahiyeye dönüştürülmüş ve Hakkari İl Beyliği’ne bağlanmıştır.

I. Dünya Savaşı sırasında, Ruslar ve Nasturiler tarafından Çukurca yakılıp yıkılmıştır. Musul sorunu önem kazandığında, 1926 yılında Ankara Antlaşması ile Türkiye sınırları içine alınmış ve 1953 yılında bir ilçe haline getirilmiştir.

Ekonomik Yapı

İlçenin temel geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık öne çıkmaktadır. Ancak, terör nedeniyle bu sektörler gerilemiş ve önemli gelir kaynakları olmaktan uzaklaşmıştır. Şu an itibariyle, devlet memurluğu, koruculuk ve küçük esnaflık, ilçe halkının temel geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. İlçede sanayi tesisleri veya sanatkar kesimi gibi ciddi ekonomik faaliyetler bulunmamaktadır.

Bu eksikliği gidermek amacıyla, Kaymakamlık tarafından hazırlanan ve Valilik tarafından da desteklenen bir sanayi sitesi projesi başlatılmıştır. Bu proje, 580 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Proje, uygun nitelikte işyerleri sağlamakla kalmayıp, marangozluk, demir doğrama, oto tamirhanesi, sıhhi tesisatçılık gibi alanlarda atölyeler açmayı hedeflemekte ve böylece bu sektörlerde ihtiyacı karşılayarak iş imkanları yaratmayı ve sanat eğitimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Atölyeler için gerekli olan makineler de dahil olmak üzere toplamda 10 milyarlık bir yatırım gerçekleştirilmiştir. Projenin Nisan 1999’a kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, dar alanda yüksek verim elde etmek ve tarımı geliştirmek amacıyla ilçenin iklim koşulları göz önüne alınarak bir sera projesi hazırlanmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygulamaya konulan bu proje, 1998 yılı baharından itibaren yürütülmektedir. Proje kapsamında, her biri 195 metrekarelik 20 sera bulunmaktadır ve üretim için gerekli olan tohum, ilaç ve gübre gibi malzemeler üreticilere teşvik amacıyla ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Tarımın canlandırılmasının yanı sıra, geçmiş yıllarda temel geçim kaynağı olan hayvancılığın da geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kaymakamlık tarafından hazırlanan küçükbaş hayvancılık projesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenerek uygulanmaktadır. Proje kapsamında 8 milyarlık bir bütçe ayrılarak yaklaşık 60 aile projeye dahil edilmiştir.

Ayrıca, alternatif üretim biçimlerini ilçeye tanıtmak amacıyla alabalık üretim tesisi projesi geliştirilmiştir. Bu proje, yüzme havuzu gibi sosyal unsurlarla zenginleştirilmiş ve Sayın Vali tarafından desteklenerek hayata geçirilmiştir.

Tarihi Yerleri

Emir Şaban Medresesi, Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğini sunan bir yapıdır ve 16. yüzyıla aittir.

Tarihi Taş Evler, Çukurca Kalesi’nin eteklerine kurulmuş, kesme taştan yapılmış ve günümüze ulaşmış güzel örneklerdir. Bu tarihi evler, çok katlıdır ve kaleye dayalı bir şekilde inşa edilmiştir.

Ayrıca, Çukurca Kalesi, 5-6 metre derinliğinde ve 3-4 metre genişliğinde 4 su sarnıcı ile karakterize edilen taş merdivenle inilen bir yapıdır. Ayrıca, Bey Mahallesi’nde yer alan akit adı verilen taştan kesilmiş bir su kemer de önemli tarihi kalıntılardandır.

Başa dön tuşu