Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Amasya Askerlik Şubeleri

Amasya'da bulunan askerlik şubelerine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Amasya askerlik şubesi ve Amasya ilçeleri yada semtlerine ait askerlik şubeleri telefon numaraları, adresleri ve e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri yer almaktadır.

Reklam
Amasya Askerlik ŞubesiAdres: 55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No:57  AMASYA
Tel: (0358) 218 10 74
Faks: (0358) 218 15 95
Göynücek Askerlik ŞubesiAdres: 55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No:57  AMASYA
Tel: (0358) 218 10 74
Faks: (0358) 218 15 95
Gümüşhacıköy Askerlik ŞubesiAdres: Sofular Mah. Hüseyin Rifat Bey Cad. No:1
Merzifon/AMASYA
Tel: (0358) 513 11 58
Faks: (0358) 513 32 94
Hamamözü Askerlik ŞubesiAdres: Sofular Mah. Hüseyin Rifat Bey Cad. No:1
Merzifon/AMASYA
Tel: (0358) 513 11 58
Faks: (0358) 513 32 94
Merzifon Askerlik ŞubesiAdres: Sofular Mah. Hüseyin Rifat Bey Cad. No:1
Merzifon/AMASYA
Tel: (0358) 513 11 58
Faks: (0358) 513 32 94
Suluova Askerlik ŞubesiAdres: 55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No:57  AMASYA
Tel: (0358) 218 10 74
Faks: (0358) 218 15 95
Taşova Askerlik Şubesi  Adres: Doğu Mah. Milli Egemenlik Cad. No:3   Taşova/AMASYA
Tel: (0358) 312 12 00 
Faks: (0358) 312 38 76

Bu içerikte yer alan detaylı bilgiler sayesinde Amasya ilinde hizmet veren askerlik şubeleri hakkında telefon numarası, adres ve harita bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Reklam

Amasya hakkında

Amasya, Orta Karadeniz Bölümü’nde konumlanan ve Amasya ilinin merkezi olan tarihi bir şehirdir. 2020 itibarıyla Amasya şehir merkezi, 147.266 nüfusa sahiptir.

Bu antik şehir, Hititler’den başlayarak birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Amasya’nın en eski adı, zaman içinde hiç değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan “Amasya” olarak bilinir. Eski kayıtlar ve buluntularda Amasya’nın geçmiş adları arasında Amesseia, Amacia ve Amaccia gibi biçimler bulunmaktadır. Bu eski adların Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde kullanılan gümüş ve bronz sikkeler üzerinde okunabildiği bilinmektedir.

Tarihi kaynaklarda ve eserlerde Amasya’nın ismine Amaccia veya Amacia şeklinde rastlanmaktadır. Ayrıca, Amasya’nın fethinden önce ve sonrasında Türkler tarafından “Amasseia” veya “Amacia” olarak adlandırıldığına dair bilgilere ulaşılmaktadır.

Amasya’nın tarihine ışık tutan ve MÖ 60 ile MS 19 yılları arasında doğduğu bilinen ünlü coğrafyacı Strabon, yazdığı önemli eseri olan coğrafya kitabında Amasya’dan “Amasseia” olarak bahsetmektedir. Bu, şehrin tarihi önemini ve uzun geçmişini vurgulayan önemli bir referanstır.

Tarihçe

Etimoloji

Amasya’nın isminin kökenine dair Strabon’un aktardığına göre, şehrin adı, burada hüküm süren Amazon kraliçesi Amasis’e dayanmaktadır. Antik Yunan ve Roma sikkelerinde ise zaman içinde isim, Αμάσεια (Amaseia), Amassia, ve Amasia gibi farklı biçimlerde değişmiş ve sonunda Türkler tarafından Amasya olarak adlandırılmıştır. Amasya’nın tarih boyunca 19 farklı devletin egemenliği altına girdiği bilinmektedir.

Hellenistik-Bizans Dönemi Amasya Amasya’nın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yerleşimin Hitit dönemine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Selukos İmparatorluğu döneminde önemli bir konumda olan şehir, daha sonra M.Ö. 281’de kurulan Pontus Krallığı’na kısa bir süre başkentlik yapmıştır. M.Ö. 70’te general Lucius Licinius Lucullus tarafından Roma İmparatorluğu’na katılan Amasya, sonrasında Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu topraklarına geçti. 712 yılında Arap orduları tarafından ele geçirilen şehir, kısa bir süre sonra III. Leon tarafından tekrar Bizans topraklarına katıldı. Bu tarihten 11. yüzyılın sonlarına kadar Amasya, Bizans hakimiyetinde kaldı.

Türkler’in Amasya’ya Yerleşmesi 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi’nin ardından Anadolu’nun birçok şehri gibi, Amasya da 11. yüzyıl içinde Türklerin egemenliğine geçti. Artuk Bey tarafından fethedilen şehir, daha sonra Danişmend Gazi’nin kontrolüne bırakıldı ve 1080’de Danişmendliler Beyliği’ne katıldı. Şehir, 1175 yılında II. Kılıç Arslan tarafından Anadolu Selçuklu Devleti’ne katıldı. Kılıç Arslan tarafından oğlu Nizâmeddin Argunşah’a bırakılan Amasya, 1193 yılında Kılıç Arslan’ın diğer oğlu Rükneddin Süleyman tarafından ele geçirildi. 1237 yılında başlayan Babai Ayaklanması’nda isyancıların kontrolüne geçen şehir, 1240 yılında Selçuklu kuvvetleri tarafından yeniden ele geçirildi. Babai Ayaklanması’nın liderlerinden Baba İshak, Amasya Kalesi’nde idam edildi. Babai Ayaklanması ile zayıflayan Selçuklular, 1243 Kösedağ Muharebesi ile Anadolu’da güç kaybetmeye başladı, 14. yüzyıl başlarında ise Amasya Moğol valileri tarafından yönetildi.

Kısa bir süreliğine II. Gıyaseddin Mesud’un oğlu Tâceddin Altınbaş tarafından ele geçirilen şehir, daha sonra Eretna Beyliği topraklarına katıldı. 14. yüzyılın ikinci yarısında Emîr Hacı Şadgeldi tarafından fethedilen Amasya, Şadgeldi’nin ölümünden sonra oğlu Ahmed tarafından Osmanlı hükümdarı I. Bayezid’e karşı savunuldu. Osmanlı-Kadı Burhaneddin mücadelesi sonrasında 1393 yılında Amasya, Osmanlı topraklarına katıldı ve şehrin idaresi şehzade Çelebi Mehmed’e verildi.

Osmanlı Dönemi Amasya 1402’deki Ankara Savaşı sonrasında Çelebi Mehmed, Amasya’ya çekildi ve Fetret Devri olarak adlandırılan dönemde 1413’e kadar buradan mücadelesini sürdürdü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişahın şehzadelik yaptığı Amasya, bu nedenle tarih boyunca büyük bir öneme sahiptir. I. Mehmet, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi Osmanlı padişahları Amasya’da şehzadelik yapmışlardır. 15. yüzyılda bir süre Rum Eyaleti merkezi olan Amasya, ayrıca 16. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlılar’ın doğu sınırında stratejik bir önem taşıdı. 1520 tarihli tahrir kaydına göre Amasya, 48 Müslüman ve 4 gayrimüslim mahalleden oluşan bir şehir konumundaydı. 1555 yılında Amasya Antlaşması bu şehirde imzalandı. Celali isyanları sırasında 17. yüzyıl başlarında zarar gören Amasya, bu olaydan sonra sakin bir dönem geçirdi.

Millî Mücadelede Amasya 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Millî Mücadele’nin ilk adımı, 12 Haziran 1919’da Mustafa Kemal’in Amasya’ya gelmesiyle atıldı. Kurtuluş mücadelesi planları burada hazırlandı ve Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi’nin toplanmasına Amasya’da karar verildi. 22 Haziran 1919’da yayınlanan “Amasya Genelgesi” ile “Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır” denilerek Millî Mücadele fiiliyata geçirildi. Bu nedenle Amasya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ilk önemli adımın atıldığı yer olarak tarihe geçmiştir.

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin idari düzenlemesiyle Amasya, il merkezi olarak belirlendi.

Başa dön tuşu