Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Adıyaman Askerlik Şubeleri

Adıyaman'da bulunan askerlik şubelerine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Adıyaman askerlik şubesi ve Adıyaman ilçeleri yada semtlerine ait askerlik şubeleri telefon numaraları, adresleri ve e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri yer almaktadır.

Reklam
Adıyaman Askerlik ŞubesiAdres: Varlık Mah. Tekel Cad. NO:52  ADIYAMAN
Tel: (0416) 216 10 71
Faks: (0416) 214 72 78
Besni Askerlik ŞubesiAdres: Yeni Besni Mah. Tanrı Över Cad. NO:3  Besni/ADIYAMAN
Tel: (0416) 318 11 82
Faks: (0416) 318 09 52
Çelikhan Askerlik ŞubesiAdres: Varlık Mah. Tekel Cad. NO:52  ADIYAMAN
Tel: (0416) 216 10 71
Faks: (0416) 214 72 78
Gerger Askerlik ŞubesiAdres: Fırat Mah. Atatürk Cad. No:19  Kahta/ADIYAMAN
Tel: (0416) 725 50 25
Faks: (0416) 725 50 02 
Gölbaşı Askerlik ŞubesiAdres: Cumhuriyet Mah. 35 Sok. No:5  Gölbaşı/ADIYAMAN
Tel: (0416) 781 60 26
Faks: (0416) 781 69 58
Kahta Askerlik Şubesi

Adres: Fırat Mah. Atatürk Cad. No:19  Kahta/ADIYAMAN
Tel: (0416) 725 50 25
Faks: (0416) 725 50 02 
Samsat Askerlik Şubesi
Adres: Varlık Mah. Tekel Cad. NO:52  ADIYAMAN
Tel: (0416) 216 10 71
Faks: (0416) 214 72 78
Sincik Askerlik Şubesi

Adres: Fırat Mah. Atatürk Cad. No:19  Kahta/ADIYAMAN
Tel: (0416) 725 50 25
Faks: (0416) 725 50 02
Tut Askerlik Şubesi

Adres: Yeni Besni Mah. Tanrı Över Cad. NO:3  Besni/ADIYAMAN
Tel: (0416) 318 11 82
Faks: (0416) 318 09 52

Bu içerikte yer alan detaylı bilgiler sayesinde Adıyaman ilinde hizmet veren askerlik şubeleri hakkında telefon numarası, adres ve harita bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Reklam

Adıyaman hakkında

Adıyaman, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında bulunan bir şehirdir. Malatya (137 km) kuzeyinde, Kahramanmaraş (161 km) batısında, Gaziantep (153 km) güneybatısında, Şanlıurfa (112 km) güneydoğusunda ve Atatürk Barajı göleti (51 km) doğusunda yer alır.

Adıyaman’ın 9 ilçesi ve 406 köyü vardır. Bu ilçeler şunlardır: Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut. Şehir, 370 25′ ile 380 11′ kuzey enlemi ile 370 ve 390 doğu boylamı arasında konumlanmıştır. Adıyaman’ın yüzölçümü 7,614 km2’dir ve göllerle birlikte toplamda 7,871 km2’ye ulaşır; deniz seviyesinden yüksekliği ise 669 metredir.

Adıyaman, kuzeyinde Çelikhan, doğusunda Kahta, güneydoğusunda Samsat ve Atatürk Baraj göleti ile güneyinde Fırat Nehri, batısında da Besni İlçesi ile Tut İlçesi arasında konumlanmıştır. Toplam yüzölçümü 1702 km2 olan bu bölge, deniz seviyesinden 669 metre yüksekliktedir.

Geçmişte sadece Hısn-ı Mansur Kalesi ve çevresinde var olan Adıyaman, 1954 yılında il merkezi olmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlamıştır.

İlçe merkezinin kuzeyi dağlık, güneyi ise düzlüktür. Düz alan, güneydeki Fırat Nehri ve Atatürk Barajı göleti kıyısına kadar uzanır. İl ve merkez ilçenin birkaç kilometre kuzeyinden itibaren kuzeye doğru gidildikçe yükselen dağlık bölgeler ortaya çıkar. Güneydoğu Toroslar’ın bir parçası olan bu dağlar, doğu-batı istikametinde uzanır. Yüzölçümünün üçte birinden fazlasını oluşturan kuzeydeki dağlık bölgelerde yayla iklimi hakimdir.

Coğrafi konum

Adıyaman ili, Orta Fırat bölgesi içinde konumlanmıştır. Eski coğrafyacılar ve tarihçilere göre, güneyde Arap Yarımadası’ndan kuzeyde Toros Sıradağları’na doğru uzanan Arap çöllerinin son bulduğu noktada, verimli topraklar Toros sıra dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Binlerce yıldır süregelen bir tarihe sahip olan bu topraklara, Arap çöllerini kuzeyden saran ve Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından gelen ana kara yollarının kesişim noktasında bulunan bu bölge için “Bereketli Hilal” adı verilmiştir.

Ortadoğu ülkelerinin merkezinde yer alan Bereketli Hilal topraklarında, tarih boyunca ana ticaret yollarının kesişim noktalarında büyük ticaret ve sanayi şehirleri doğmuş, büyümüş, yıkılmış ve yerlerine yenileri kurulmuştur. Adıyaman şehri, Bereketli Hilal bölgesinin bir parçası olan Orta Fırat Bölümü’nün illerinden biri olarak, bu bölgenin en üst sınırını oluşturmaktadır. Coğrafi özellikleri nedeniyle Adıyaman ili, tarih boyunca insanların yaşamayı tercih ettiği bir yerleşim bölgesi olmuştur.

Yeryüzü şekilleri

Adıyaman’ın kuzey kesimi, Toros Dağları tarafından çevrili bir alanı kapsar. Bu bölgede yer alan Çelikhan, Gerger ve Tut ilçelerinin arazileri genellikle dağlık bir karaktere sahiptir. İl genelinde öne çıkan dağlar arasında Akdağ, Dibek, Ulubaba, Gördük, Nemrut, Bozdağ ve Karadağ bulunmaktadır. Güneye doğru ilerledikçe, Adıyaman’ın önemli ovaları arasında Kahta, Samsat, Keysun ve Pınarbaşı ovaları kendini gösterir.

Bitki örtüsü

Adıyaman ili, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında köprü vazifesi gören bir şehir olarak öne çıkar. Hatta bu şehir, kısmen Akdeniz Bölgesi’nin özelliklerini de taşımaktadır. Bu çeşitlilik, bitki örtüsünü de bu üç bölgenin özelliğini yansıtacak şekilde etkilemektedir. Yüksek rakımlı bölgeler genellikle meşe ağaçları ile kaplıdır, ancak su ve toprak erozyonu nedeniyle bazı araziler çıplak hale gelmiştir. Uzun ve kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle orman içi bitki örtüsü neredeyse yok denecek kadar azdır. Tarım yapılmayan alanlar genellikle mera, yabani ağaçlar ve makilerle kaplıdır. Sazlık ve bataklık bölgelerde ise suyu seven bitki türleri görülmektedir.

Rakımın yükselmesiyle birlikte ağaç türleri değişir ve bazı bölgelerde meşeliklere rastlamak mümkündür. Bu çeşitlilik, Adıyaman’ın zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olmasına katkı sağlar. Ayrıca, doğan, şahin, baykuş, keklik gibi çeşitli kuş türleri ile birlikte tavşan, tilki, çakal gibi hayvanları da bu coğrafyada görmek mümkündür.

Akarsular

Adıyaman ili, Fırat Nehri ile başta olmak üzere bir dizi önemli akarsuya ev sahipliği yapmaktadır. Diğer akarsular arasında Sofraz Çayı, Ziyaret Çayı, Çakal Çayı, Kalburcu Çayı, Eğri Çayı, Besni Akdere Çayı, Şepker Çayı, Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve Halya Deresi bulunmaktadır. Ayrıca, Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve Abdulharap gölleri Adıyaman’ın diğer önemli su kaynaklarıdır.

Fırat Nehri: Adıyaman’ın en önemli akarsuyudur ve Şanlıurfa ile sınır oluşturur. İl içindeki uzunluğu 180 km’dir ve Kâhta, Kalburcu ve Göksu Çayları nehrin başlıca kollarını oluşturur.

Kahta Çayı: Çelikhan yöresinde kaynağını alan Kahta Çayı, Cendere Köprüsü’nden geçtikten sonra Eski Kahta ve Alut Arazisi’nde biriken dağ sularını toplayarak Fırat Nehri’ne karışır (45.5 km).

Göksu Çayı: Kahramanmaraş ilinden çıkan Göksu Çayı, Erkenek, Tut ve Akdere civarından geçer. Sofraz suyunu aldıktan sonra Gümüşkaya’nın batısında Fırat Nehri’ne karışır ve il sınırları içindeki uzunluğu 90 km’dir.

Sofraz Çayı: Besni ilçesi Toklu Köyü civarından kaynağını alan Sofraz Çayı, Hacıhalil Köyü yakınlarında Keysun Suyu’nu alarak Akdere civarında Göksu Çayı’na karışır. İl sınırları içindeki uzunluğu 51 km’dir.

Ziyaret Çayı: Cebel ve Zey Köyleri sularından kaynağını alan Ziyaret Çayı, İpekli Köyü civarında Atatürk Barajı Göleti’ne karışır.

Diğer akarsular arasında Çakal Çayı (37.5 km), Kalburcu Çayı, Eğri Çayı (32 km), Besni Akdere Çayı (59 km), Keysun Çayı (45 km), Birimşe Çayı (35 km), Şepker Çayı, Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve Halya Deresi (41 km) bulunmaktadır.

Gölleri ve Göletleri

Adıyaman ilinde dört doğal göl (Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve Abdulharap) ile bir yapay gölet (Atatürk Barajı) bulunmaktadır.

Gölbaşı Gölü: 2.19 km2 yüzölçümüne sahip olan bu göl, Gölbaşı ilçesinde yer almaktadır ve doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

İnekli Gölü: Yüzölçümü 1.09 km2 olan bu göl, Yağışların fazla olduğu dönemlerde Gölbaşı ve Azaplı Gölleri ile doğal olarak açılan kanallarla birbirine bağlanır.

Azaplı Gölü: İlçenin batısında bulunan bu gölün yüzölçümü 2.72 km2’dir ve kışın sularının artması nedeniyle Gölbaşı Gölü ile birleşik bir görünüm arz eder.

Abdülharap Gölü: Çelikhan ilçesinin 3 km. kuzeyinde yer alan gölün yüzölçümü 5 km2’dir. Çat Barajı’nın kurulması ile göl baraj sahası içinde kalmıştır.

Atatürk Barajı Göleti: Güney Doğu Anadolu Projesi’nin (GAP) uygulamaya konulmasıyla oluşan bir yapay gölettir ve Adıyaman ile Şanlıurfa illeri arasında geniş bir alanı kaplar. Rezervuar sahası 81.700 hektardır.

Çamgazi Barajı Göleti: Adıyaman merkez ilçeye bağlı Atatürk Barajı yolu üzerindedir. Sulama amaçlı kullanılan baraj göletinin sulama alanı 6536 hektardır.

Çat Barajı Göleti: Adıyaman-Çelikhan Abdulharap Gölü üzerindedir ve GAP Projesi kapsamında sulama amaçlı olarak kullanılan baraj göletidir. Alanı 14.481 hektardır.

Dağları

Adıyaman’ın kuzey kesimi, Toros Dağları’nın uzantısıdır. Güneye doğru ilerledikçe yükselti azalır ve ova nitelikli araziler ortaya çıkar. Çelikhan, Tut ve Gerger ilçelerinin büyük bir kısmı dağlık bölgelerden oluşmaktadır.

Merkez, Besni ve Kahta ilçelerinin kuzey kesimleri dağlık, güney kesimleri ise ova şeklindedir. Samsat ilçesi ise ilin en düz arazilere sahiptir.

İklimi

Anti Toros Dağları’nın kuzeyinde konumlanan dağlık bölge ile güneyindeki bölge arasında farklı iklim özellikleri görülmektedir. Kuzeyde yer alan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir kısmı, tipik Doğu Anadolu Bölgesi iklim etkilerini taşımaktadır. Batıda bulunan Gölbaşı ve Besni ilçelerinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi iklimine sahiptir. Bu nedenle, Adıyaman’ın güney bölgesi yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı bir iklimle karakterizedir; diğer yandan kuzey bölgesi yazları kurak ve serin, kışları ise yağışlı ve soğuktur. Adıyaman’ın Doğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri arasında bir köprü konumu taşıması, ilin iklimini diğer bölgelerden farklı kılmaktadır.

Atatürk Baraj Göleti’nin oluşmasıyla birlikte, Adıyaman’ın ikliminde bir yumuşama ve nem oranında bir artış gözlemlenmiştir. İlde etkili olan rüzgarlar genellikle kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı istikametindedir. Bu özellikleriyle Adıyaman, iklim yapısıyla diğer bölge illerinden ayrılmaktadır.

Tarihçesi

Adıyaman, tarih boyunca 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Kuzeyde Malatya, batıda Kahramanmaraş, güneybatıda Gaziantep, güneydoğuda Şanlıurfa ve doğuda Diyarbakır ile komşu olan Adıyaman, Orta Doğu’nun merkezinde konumlanmıştır. Güneydoğu Toros Dağları’nın güneyinde yer alarak, binlerce yıl boyunca “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan toprakların üst sınırını oluşturur.

Adıyaman’ın tarihsel zenginliği, doğal güzellikleri ve öne çıkan turistik bölgeleri, özellikle Nemrut Dağı ve Kommagene Uygarlığı’nın izlerini taşıyan eserleri ile dikkat çekmektedir. Her yıl ziyaretçi ağırlayan Nemrut Dağı, UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” olarak kabul edilmiş ve uluslararası ödüllerle taçlandırılmıştır. Adıyaman, aynı zamanda enerji, petrol ve tarım ürünleri ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir şehirdir. Türkiye genelinde çıkarılan ham petrolün yaklaşık %25’i Adıyaman’ın petrol kuyularından elde edilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında köprü konumunda olan Adıyaman, Akdeniz Bölgesi’nin özelliklerini de kısmen taşımaktadır. İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği ile bu üç bölgenin özelliklerini yansıtan Adıyaman, aynı zamanda suç istatistiklerine göre Türkiye’de en az suç işlenen illerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Adıyaman, Fırat Nehri’nin doğudan batıya uzandığı bir coğrafyada yer alır. Bu nehir, şehri boydan boya kuşatarak zengin su kaynaklarına ve şifalı sulara ev sahipliği yapar. Atatürk Baraj Gölü, ilin büyük bir kısmını sular altında bıraksa da, bu alan bugün turistik bir cazibe merkezi olarak kullanılmaktadır. Adıyaman’ın 7.614 km2’lik geniş yüzölçümüne sahip olup, nüfusu 590.933 kişidir.

Adıyaman, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini barındıran, eşsiz doğal güzelliklere sahip bir şehir olma özelliği taşımaktadır. 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, tanrı heykelleri ve Kommagene Uygarlığı’nın mirası ile adeta açık hava müzesini andırmaktadır. Bu muazzam tarihi ve kültürel zenginlikler, Adıyaman’ı “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne taşımıştır. Aynı zamanda Adıyaman, turizmin yanı sıra enerji, tarım ve petrol gibi alanlarda da önemli bir rol oynamaktadır.

Başa dön tuşu