Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Merzifon Askerlik Şubesi

İlAmasya
İlçeMerzifon
Şube AdıMerzifon Askerlik Şubesi
Telefon(0358) 513 11 58
Fax(0358) 513 32 94
AdresSofular Mah. Hüseyin Rifat Bey Cad. No:1
Merzifon/AMASYA

Amasya Merzifon ilçesinde bulunan Merzifon askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Merzifon Hakkında

Merzifon’un adına dair iki farklı hikaye mevcuttur. İlk rivayete göre, M.Ö. 700’lerde, günümüzde Marınca olarak anılan köyün 4 km doğusunda, bölge valisi Barsevinç kendi adını taşıyan bir kasaba inşa ettirmiştir. Zamanla bu kasabanın adı Marsevinç, Mersuvan ve nihayetinde Merzifon şeklini almıştır.

Reklam

İkinci rivayete göre ise, M.Ö. 222’de bölge valisi 5. Mihridat tarafından günümüz Merzifon’unun yerinde Merzpond adında bir kale inşa ettirilmiş ve adı zaman içinde Merzban, Merzifon şeklinde evrim geçirmiştir. “Merz” kelimesi Farsça’da “sınır” anlamına gelirken, “fon” kelimesi Pont’un Arapçalaştırılmış hali olarak bilinir. Bu bağlamda “Merzifon” kelimesinin “Pond karargahı” anlamına geldiği açıklanmıştır.

Bu verimli topraklar, tarih boyunca birçok medeniyeti ağırlamış ve onlara ev sahipliği yapmıştır. Kalkolitik çağdan itibaren var olan höyükler, bu zengin tarih mirasının önemli bir kanıtıdır. Yaklaşık 7 bin yıl önce, Yediler olarak adlandırılan göllerle çevrili ve bereketli topraklarıyla, bu bölge insanlara yurt olmuştur. Avcılık ve tarıma elverişli olan bu ova, Karadeniz sahiline ve orta Anadolu’ya giden yolların kesişim noktasında bulunması nedeniyle coğrafyacı ve tarihçi Strabon tarafından “Bin köy” bölgesi olarak tanımlanmıştır.

Strabon’un “Bin köy” olarak adlandırdığı bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar, yüzlerce höyük ve yerleşim yerinin varlığını ortaya koymuştur. Bu höyüklerden elde edilen seramik ve diğer buluntular, Merzifon’un tarihini M.Ö. 5500’lere kadar uzandığını göstermektedir.

Merzifon’un tarihi zenginliği, kökenleri Kalkolitik Çağ’a kadar uzanan höyüklerle belirginleşir. Bu höyükler arasında, Ortaova Köyü’nde bulunan Onhoroz Büyük ve Küçük Küllük höyükleri ile Hayrettin Köyü höyükleri, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı yerleşmelerine ait önemli izler taşır. Hitit döneminde ise bölgenin, başkent Hattuşaş’a sınır olması nedeniyle stratejik bir merkez ve yerleşim yeri olduğu görülür. M.Ö. 1700-700 yılları arasında bölgeden geçen iki doğal yol, bu dönemin ticaret ve hareketliliğini yansıtır.

Hitit ticaret yolunun güvenliği ve Kaşka saldırılarına karşı sınır karakolu olarak inşa edilen bir kale, bugünkü Merzifon’un temelini oluşturmuştur. Ancak, M.Ö. 1200-700 yılları arasındaki Karanlık Çağ, deniz kavimlerinin göçüyle Hitit hakimiyetinin sona erdiği bir dönemi işaret eder. Bu sürecin ardından Frigler, M.Ö. 8. yüzyılda Anadolu’ya gelerek, Merzifon kalesi dahil olmak üzere çevredeki Hitit yerleşim yerlerini kullanmışlardır.

M.Ö. 600’lerde Kimmer ve İskit akınları, Anadolu’da Frig siyasi egemenliğini sonlandırmış, ancak bu dönemde Merzifon ve Gümüşhacıköy civarında kısa süreli İskit hakimiyeti yaşanmıştır. Pers hakimiyeti M.Ö. 6 ve 4. yüzyıllarda bölgeye ulaşmıştır. Roma İmparatorluğu’nun hakimiyeti sırasında, Pompeius ve Lukullus’un savaşları, bölgedeki Roma şehirlerini etkilemiş, ancak imparator Hadrianus’un müdahalesiyle şehirlerin onarımına ve yeniden yapılandırılmasına yönelik emirler verilmiştir.

Roma’nın ikiye ayrılması sonrasında Merzifon, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır. Bizans döneminde eski yerleşmelerin devam ettiği, Merzifon’un kültürel bir merkez haline geldiği bilinmektedir. 8. yüzyılın başlarında yaşanan Arab akınlarına maruz kalan şehir, kısa bir süre Arap hakimiyetinde kalmış, ardından tekrar Bizans egemenliğine geçmiştir.

11.yüzyılda Danişmentlerin hakimiyeti altına giren Merzifon, İslam egemenliğiyle birlikte bazı Bizans eserlerinin cami ve medrese olarak kullanıldığı bir döneme girmiştir. 12. yüzyılda Selçuklu hakimiyeti başlamış ve 14. yüzyılda İlhanlıların kontrolüne geçmiştir. Bu dönemde Merzifon, Türkmen beyliklerinden Taşanoğulları’nın hakimiyetine girmiştir. 1353-1396 tarihleri arasında ise Türkmen beylikleri, bölge üzerinde egemenlik kurmuştur.

Osmanlı döneminde Merzifon, 1396 yılında Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Osmanlılar’ın bölgedeki siyasi istikrarı sağlaması, şehirdeki surların ve kalesinin tamir edilmesine, nüfusun artmasına ve yeni mahallelerin eklenmesine yol açmıştır. Osmanlı hakimiyetinde yaşanan bu sükunet, Merzifon’u kültürel ve ticaret merkezi haline getirmiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 15 Mart 1919’da İngilizler tarafından işgal edilen Merzifon, bölgedeki sükunetin sağlanması ve işgale karşı verilen bilinçli tepki sayesinde, 27 Eylül 1919’da İngiliz işgalinden kurtulmuştur.

Başa dön tuşu