Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Çobanlar Askerlik Şubesi

İlAfyonkarahisar
İlçeMerkez
Şube AdıÇobanlar Askerlik Şubesi
Telefon(0272) 215 32 10
Fax(0272) 215 32 12
AdresDervişpaşa Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 27 Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Merkez’de bulunan Çobanlar askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Çobanlar Hakkında

Çobanlar, 1990 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Bu bölgenin tarihi, Akarçay kenarındaki höyüklerle örtüşmekte olup, eski Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Antik Anabura kenti, günümüz Kocaöz (Feleli) köyünde kurulmuş ve buradan çıkarılan Artemis heykeli, Afyon Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Ayrıca, Kayacık Mevkii’nde bulunan şehir kalıntıları ve İlçe Merkezi’nde 2003 yılında yapılan inşaat kazısında ortaya çıkan çok katlı yer altı şehri, bölgenin M.Ö. yıllarda yoğun yerleşim gördüğünü gösteren önemli bulgulardır.

Reklam

İlçe, düz bir arazi üzerine kurulmuş olup, toprakları büyük ölçüde tarıma elverişlidir. Çobanlar’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Afyon Şeker Fabrikası’nın pancar deposu olarak kullanılan bu bölge, tarımcılıkta özellikle pancar ekimi ile öne çıkar. Ayrıca, ilçede ilginç bir üretim faaliyeti de gerçekleşmektedir. Taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan Patpat adlı, römork ve pikap özelliklerini bir araya getiren araçlar, ilçedeki küçük atölyelerde üretilmektedir. Bu durum, Çobanlar’ın sanayi alanında da kendine özgü bir yer edindiğini göstermektedir.

Tarihi

Bölgenin tarihi, Akarçay kenarındaki höyüklerle uyumlu bir şekilde eski Tunç Çağı’na kadar uzandığına işaret etmektedir. Kocaöz (Feleli) köyünde yer alan antik Anabura kenti, Afyon Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Artemis heykeli ile bilinir.

Bir rivayete göre, Çobanlar, Işıklar ve Sülümenli beldelerinin Danişmentlileri oluşturan Avşar boylarından Süleymanlı koluna mensup bir grubun yerleşimi olarak kurulmuştur. Danişmentlilerin dağılmasıyla birçok oymak ve boyun batı Anadolu başta olmak üzere farklı bölgelere dağıldığı bilinmektedir.

Başka bir rivayete göre, bölgenin Bizanslılardan Türklere geçişiyle Çobanlar, Sülümenli ve Işıklar’ın Dulkadiroğluları beyliğine mensup Oğuzların Avşar boyunun Civanşirli kolunun Selmanlı, Sülmenli ve Süleymanlı aşireti tarafından kurulduğu söylenir.

Başka bir hikaye ise, Civanşirli aşiretine mensup bir oymağın Van civarlarından Eskişehir’e göç ettiği ve buradan Çobanlar, Işıklar ve Sülümenli beldelerine yerleştiğidir. Çobanlar halkının kökeninin bu aşirete dayandığı ve hatta bazı kaynaklarda Çobanların 1151 yılında fed edildiği belirtilmiştir.

Tufan GÜNDÜZ’ün yaptığı araştırmalara göre, Daişmendli Türkmenleri Maliyeden Müdevver Defterlerinde Çobanlar’ın Anadolu Selçuklularının Danişmendlilerinden Küçük Salmanlı (Süleymanlı) aşiretinin Tit-i Keman (Okçular) boyundan geldiği tespit edilmiştir. Bu aşiretin Dinar (Geyikler) ilçesindeki Türkmenlerle soydaş olduğu belirlenmiştir.

Tufan GÜNDÜZ’ün çalışmalarına göre, Büyük Salmanlılar’ın Geyikler (Dinar) kazasındaki yerleşim yerleri ve Küçük Salmanlılar’ın Geyikler kazasındaki köy yerleşimleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Aşiretin 1728’de bölgeye kesin olarak yerleştiği ve günümüzde Afyonkarahisar il merkezi ile Sülümenli, Çobanlar ve Işıklar kasabalarının bu aşirete mensup olduğu tespit edilmiştir.

Başa dön tuşu