Reklam bayilik veren firmalar
Askerlik Şubeleri

Sultanbeyli Askerlik Şubesi

İlİstanbul
İlçeSultanbeyli
Şube AdıSultanbeyli Askerlik Şubesi
Telefon(0212) 389 38 34
Fax(0212) 488 87 67
AdresAdil Mah. Medine Cad. No: 19 Sultanbeyli / İstanbul

İstanbul Sultanbeyli’de bulunan Sultanbeyli askerlik şubesine ait telefon numarası, adres ve iletişim bilgileri.

Reklam

Sultanbeyli hakkında

Sultanbeyli, tarihi Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. O dönemlerde, bugünkü Sultanbeyli ilçesi sınırlarında yer alan Aydos kenti ve kalesiyle birlikte, bölge, Üsküdar’dan Gebze’ye kadar olan arazinin mülki idare merkezi, yani Tekfurluk olarak anılmaktaydı. Stratejik bir konuma sahip olan Sultanbeyli, tarihi Bağdat Caddesi olarak da bilinen Fatih Bulvarı üzerinde yer alması sebebiyle Asya-Anadolu ve İstanbul-Avrupa arasında ana ulaşım yolu üzerinde bulunuyordu. Dolayısıyla, askeri ve sivil ulaşım açısından büyük önem taşıyordu.

Reklam

Bu stratejik konumu nedeniyle, Sultanbeyli’nin, İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunması, Türk orduları tarafından fetih için önemli bir hedef olarak görülmekteydi. Özellikle, Bizans ordusu, Anadolu’dan gelen saldırılara karşı bölgede konuşlanmıştı.

Sultanbeyli, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’nin emriyle, 1328 (H.728) yılında Akça Koca, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. Fetih, kaleyi teslim etmek zorunda kalan tekfurun kızının rüyasında gördüğü bir Osmanlı akıncı beyiyle evlenerek gerçekleşti. Bu hadise, dönemin Osmanlı fütuhatı içerisinde önemli bir yer teşkil etti ve Osmanlıların genişleme alanındaki hoşgörülü yaklaşımını gösteren bir örnek olarak kabul edildi.

Aydos Kalesi, bu fetihin hatıra ve izlerini taşır. İzmit (Nikomedia) şehrinden batıya doğru gidildiğinde, Aydos Kalesi, bu bölgedeki en önemli kale olarak bilinirdi. Ancak, İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethiyle birlikte, Aydos Kalesi’nin stratejik önemi azaldı ve sonraki dönemlerde iç kale haline geldi.

Sultanbeyli’nin tarihine bir göz atalım: Sultanbeyli’nin tarihi, Roma ve Bizans İmparatorlukları dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemlerde, İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı yolunun üzerinde yer alan Sultanbeyli, stratejik bir konuma sahipti ve önemli bir askeri ve sivil ulaşım noktasıydı. Bu nedenle, Türk orduları tarafından da fetih için önemli bir hedef olarak görülmekteydi.

Sultanbeyli, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’nin emriyle, 1328 (H.728) yılında Akça Koca, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. Bu fetih, tekfurun kızının rüyasında gördüğü bir Osmanlı akıncı beyiyle evlenerek gerçekleşti ve Osmanlıların genişleme alanındaki hoşgörülü yaklaşımını gösteren bir örnek oldu.

Aydos Kalesi, bu fetihin hatıra ve izlerini taşır. İzmit (Nikomedia) şehrinden batıya doğru gidildiğinde, Aydos Kalesi, bu bölgedeki en önemli kale olarak bilinirdi. Ancak, İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethiyle birlikte, Aydos Kalesi’nin stratejik önemi azaldı ve sonraki dönemlerde iç kale haline geldi.

Daha sonraki yıllarda, Osmanlı Devleti’nin Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı) Hasan Hüsnü Paşa tarafından satın alınan araziler, Frans Flipson isimli bir Belçikalıya satıldı. Flipson, Musevileri bu bölgeye yerleştirmek istemedi ve hükümete müracaat ederek onları göç etmeleri için teşvik etti. Birinci dünya savaşı sırasında, Musevi göçmenler kendi istekleriyle Batı Avrupa ve Amerika’ya göç ettiler.

Flipson’un ölümünden sonra, Sultanbeyli arazileri, varisleri tarafından günümüzdeki sahiplerine satıldı. 1945 yılında, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin bir kısmı, hükümet tarafından 7500 dönümlük araziye yerleştirildi.

Sultanbeyli’nin modern tarihine bir bakış: Sultanbeyli, 1957 yılında bir köy olarak kuruldu. Köy, rıza-i taksim ile planlandı ve eski Ankara-İstanbul Yolu’nun köyün içinden geçtiği bir yerde inşa edildi. Köyün kurulmasından sonra, bazı arazi sahipleri arazilerini satmaya başladılar, ancak tapu devri sorunları nedeniyle bu satışlar tamamlanamadı.

1985-1987 yılları arasında, Sultanbeyli hızlı bir şekilde büyüdü ve 31 Aralık 1987’de belediye kurulması kararı alındı. Ancak, ilk belediye seçimleri 26 Aralık 1989’da gerçekleşti ve 1992 yılında Sultanbeyli ilçe oldu.

Başa dön tuşu